OBIEKT
na
SPRZEDAŻ
7 700 PLN
5,50 PLN/m2
MZDOWO
Opis
UWAGA KOLEJNA OBNIŻKA CENY !!!
Likwidator Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kępicach ogłasza przetarg na sprzedaż:
1. Prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej znajdującej się w woj. pomorskim, gminie Kępice, miejscowości Mzdowo. W skład nieruchomości wchodzi:
- działka gruntu o numerze ewidencyjnym 148/1 o powierzchni 0,14 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 13 lutego 2095 r.
- budynek pawilonu handlowego wraz z budynkiem zaplecza stanowiące od gruntu odrębną nieruchomość.
Za najwyższą oferowaną cenę (bez ceny minimalnej).
Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Miastku prowadzi Księgę Wieczystą o nr SL1M/000111919/9. Wadium na poczet ceny nabycia udziału w prawie własności nieruchomości wynosi: 7700 zł. (siedem tysięcy siedemset zł.) i winno być wniesione przelewem na rachunek bankowy 06 9315 1043 0040 3641 2000 0010 w Banku Spółdzielczym Ustka Oddział Kępice. Wadium należy wnieść najpóźniej w dniu 30 września 2020 r. pod rygorem odrzucenia oferty. Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje o przetargu i zapoznać się z Regulaminem przetargu w sekretariacie Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w likwidacji (tel. 59 858 50 20). Likwidator udziela również szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres lub telefonicznie pod nr tel. 512 257 884. Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu terminu wizyty w sekretariacie spółdzielni (tel. 59 858 50 20) w terminie 3 dni od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert. Osoby składające oferty po zapoznaniu się z treścią Regulaminu przetargu i przyjęciu warunków przetargu składają wraz z ofertą oświadczenia o treści wskazanej w par. 6 Regulaminu.
Termin składania ofert: 30 września 2020 r.
Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi dnia 1 października 2020 r., o godzinie 13:40 w budynku Spółdzielni przy ul. Sikorskiego 18 w Kępicach (I piętro sala narad).
Szczegóły oferty

Cena7 700 PLN

Cena za m25,50 PLN

Powierzchnia1 400 m2

Powierzchnia działki1 400 m2

Powierzchnia działki - jednostkam2

RynekWtórny

Przeznaczenie (obiekt)Handlowo/Usługowe