Słupsk

ul. Wincentego Witosa

Wyślij znajomemu


Podaj wynik równania:

 

Parametry

Cena
62 250 PLN
Cena za m2
1 482,14 PLN
Powierzchnia
42 m2
Liczba pokoi
2
Piętro
4
Liczba pięter
4
Typ kuchni
Widna
Rynek
Wtórny
Rok budowy
1980
Numer oferty
74/7681/OMS

Opis nieruchomości

Syndyk masy upadłości J.J. – osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, w postępowaniu upadłościowym o sygn. akt VI GUp 50/20, działając na podstawie art. 320 ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe oraz warunków określonych w Regulaminie przetargu zatwierdzonym przez Sędziego Komisarza ogłasza pisemny ofertowy przetarg na sprzedaż udziału wynoszącego ½ prawa własności lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Słupsku przy ul. Wincentego Witosa 4 nr 29 o powierzchni użytkowej wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 41,99 m2 dla której to nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o nr SL1S/00089152/6, wraz z udziałem wynoszącym 4199/741883 w nieruchomości wspólnej, która stanowi grunt oraz części budynków i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali, objętej księgo wieczystą nr SL1S/000822248/7 za najwyższą oferowaną cenę, nie niższą niż wartości oszacowania tj. 62.250 zł. (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt zł. 0/100 ). Osoby zainteresowane udziałem w przetargu mogą uzyskać szczegółowe informacje o przetargu i zapoznać się z Regulaminem przetargu w sekretariacie VI Wydziału Gospodarczego Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku i w miejscu uzgodnionym z syndykiem w jego siedzibie. Syndyk udziela szczegółowych informacji na temat przedmiotu sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres pawlak-pawel@wp.pl lub telefonicznie pod nr tel. 512257884. Przedmiot przetargu można oglądać po uzgodnieniu terminu wizyty z syndykiem pod numerem telefonu 512257884 w terminie 3 dni od daty ukazania się ogłoszenia do dnia poprzedzającego ostatni dzień składania ofert. Oferty należy składać do dnia 5 października 2021 roku osobiście na biuro podawcze Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk albo za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Sądu) z podaniem sygn. akt VI GUp 50/20 w zapieczętowanych kopertach, w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z treścią przed otwarciem koperty. O przyjęciu oferty decyduje data wpływu oferty. Oferta powinna spełniać warunki regulaminu oraz zawierać oświadczenia o których mowa w § 8 regulaminu przetargu. Koperty należy zaadresować: VI Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, Sędzia-Komisarz ASR Karolina Turczuk, (sygn. akt VI GUp 50/20) z dopiskiem „Przetarg na zakup nieruchomości – Słupsk” (dopisek na kopercie w kolorze czerwonym). Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj 6225 zł. (sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć zł.) przelewem na rachunek bankowy kancelarii syndyka. Numer rachunku 06 1140 2004 0000 3902 7956 6133 w terminie do dnia 5 października 2021 roku, pod rygorem odrzucenia oferty. Za termin wpłaty wadium uważa się datę wpływu na rachunek kancelarii syndyka. Otwarcie i rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym dnia 8 października 2021 roku o godzinie 14:00, w budynku Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VI Wydział Gospodarczy, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk, w sali B 68.

Parametry dodatkowe

  • Liczba balkonów: 1
  • Typ balkonów: Loggia
  • Piwnica: Tak
  • Dostępne w okolicy: Przychodnia lekarska, Sklep, Bank, Szkoła, Restauracja, Park, Przedszkole, Kościół, Plac zabaw, Apteka, Bar
  • Droga dojazdowa: Asfaltowa
  • Typ ulicy/drogi: Cicha
  • Komunikacja: Autobus
  • Widok na: Inne budynki

Kontakt

Sławomir Przędziński

Sławomir Przędziński

Właściciel

Telefon:
+48 504 270 441
E-mail:
slawekp1970@wp.pl
Numer licencji:
19022

Profil agenta
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę 4 You nieruchomości dla celów związanych z działalnością pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, jednocześnie potwierdzam, iż zostałem poinformowany o tym, iż będę posiadać dostęp do treści swoich danych do ich edycji lub usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest 4 You nieruchomości z siedzibą przy Norwida 12/113, 76-200 Słupsk (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres slawekp1970@wp.pl… czytaj więcej